Bilder fra samling med Shihan Collins

Bilder fra treningene:

Gruppebilder:

 

 

Sist oppdatert på 16. april 2016 av admin