Rydding, rent og pent i dojoen

Hjertelig takk til klubbens fine elever for å bidra med å holde klubblokalene ryddige, rene og pene og særskilt rett i forkant av Shihan Collins besøk fred d.u.