Har du tanker om gradering i nær fremtid?

logo2

Med gradering for øyet er det viktig å ha en god plan over treningen sin. Det vil være ditt ansvar å sikre at du får tilstrekkelig med trening for å modnes og sikre korrekt ferdighetsnivå. Drivkraften bør være å lære mest mulig, forbedre sine ferdigheter og så etterhvert sikre seg en belønning forutsatt at man han gjort nødvendige investeringer selv. Klubben hjelper deg gledelig, men er avhengig av at du prioriterer og har realistiske forventninger. Ingen resultater kan tas for gitt. Det er med karate som med skolearbeid, innsats gir oftest resultater og noen ganger må man investere enda mer innsats for å nå sine mål. Lykke til med dine prioriteringer. Vi hjelper deg med å lage en plan om du viser genuin interesse og tar dette opp med din Sensei/instruktør, men dette fritar deg ikke for noe ansvar og vil heller aldri være en garanti. Kun din ekte og seriøse innsats vil gi de rette resultater. Osu