Energimedisin

Energimedisin

Fra sommeren 2015 har Fana Karateklubb hatt gleden av å sprøyte ny kunnskap inn i klubben.

Forskning innen energimedisin har nådd langt og vi har sikret oss kompetanse av uvurderlig verdi og som når brakt ut på riktig måte, vil kunne innebære uante muligheter for medlemmene i klubben.

Hvordan får  du så ta del i slik kunnskap. Det du må gjøre er å møte opp på trening og være tilstede med åpent sinn.

 

Vel møtt på trening.