29.02.2016 Årsmøte avholdt

 

logo5

Møtet ble avholdt med rekordoppslutning, noe som er å betrakte som et svært positivt tegn i betydningen at medlemmene ønsker å bidra med positiv verdiskapning.

Hjertelig takk kjære medlemmer i Fana Karateklubb, unge og gamle, menn og kvinner.

Sammen er vi sterke.

Osu