NKO sin instruktørsamling i Horten 5-7 feb 2016 Gjengen

Instruktørsamling NKO Horten 5-7 feb 2016

Representanter fra NKO sine klubber på landsbasis. Det var gledelig at svært så mange hadde tatt turen til sjarmerende Horten denne helgen.

Uforglemmelig læring, sosiale kvalitetsøyeblikk og livskvalitet av ypperste klasse.

Se øvrige publisersinger på Fana KK sin web side: fanakk.no.

Takk til alle på vegne av

NKO,

Ved Visepresident Ingrid

Også Sensei Ingrid