Økt fokus på forståelse og etterlevelse på lavere grader

Mon Cup 1

Robuste stillinger, ekte slag og spark, blokkeringer som fungerer skal være i boks før man klatrer i gradene i det som ofte kan se ut som «rekordfart». Dette gjelder både barn, ungdom og voksne. Her bærer vi instruktører et stort ansvar men det er ikke til å stikke under en stol at også medlemmene må være seg slikt ansvar bevisst. Økt fokus på forståelse gjennom praktisk gjennomføring. Utnytte hoftene for å levere kraftfullt produkt. Mindre prat og pjatt og tull og tøys og enda mer learning by doing med instruktørens skarpe fokus på seg. Lykke til med det gode arbeidet. Dette blir bra.