Årsmøte Fana Karateklubb 29. februar 2016, kl 20

ÅRSMØTE FANA KARATE KLUBB 2016

Årsmøte mandag 29. februar 2016 kl. 20.00 i klubbens lokaler på Kokstad

SAKSLISTE

1. Godkjenne de fremmøtte representantene.
2. Godkjenne innkallingen, sakliste og forretningsorden
3. Velge dirigent, sekretær, samt 2 representanter til å underskrive
protokollen
4. Årsberetning
5. Regnskap m/revisjonsberetning 2015
6. Rapport fra Kontrollkomiteen til årsmøtet 2016
7. Innkomne forslag og saker (Frist for enkeltmedlemmer som ønsker å
komme med forslag eller saker til årsmøtet: 15. februar)
8. Langtidsplan og langtidsbudsjett
9. Fastsette kontingenter 2016
10. Valg

Nødvendige årsmøtedokumenter med forslag vil være tilgjengelige for medlemmene senest 22. februar på klubbens hjemmeside og/eller i dojoen.

Hold av dato/tidspunkt i din kalender. Ønsker en tilbakemelding til din Sensei mht hvem som stiller,slik at vi kan få planlagt noe enkelt å bite i.  Følg med. Mer informasjon følger. Vel møtt