Lederkurs for ungdom 2016 – grip sjangsen (frist 24. jan.)

Er du interessert, meld fra til din Sensei snarest og senest 24. januar.

Kurset innebærer to samlingar, ei i februar og ei i april, samt eit prosjekt i klubben i mellomtida.

I samband med utvikling av klubben ser Norges Kampsportforbund på utdanning av ungdom som svært viktig. Det er dagens ungdomar som i framtida skal drive klubbane dykkar. For å gje dei eit grunnlag dei kan bygge vidare på seinare held NKF leiarkurs som er tilpassa ungdom i alderen 15-19 år.

www.kampsport.no – her finner du mer informasjon.

Grip sjangsen – spennende læring og bygging av nettverk