Takk til Fana sine medlemmer og giverglede ift Nepal barna

Julenissen

Så fint å oppleve den uselviske givergleden våre kjære klubbmedlemmer og øvrige deltagere på treningssamlingen 5 – 6 desember har vist i forhold til de barna som lider nød i Nepal etter jorskjelvkatastrofen tidligere i år. Tilsvarende gjelder graderingen 7. des.

Fana Karateklubb har besluttet at det på hvert arrangement klubben står for i desember måned, øremerket hjelp til Nepal sine jordskjelvofre. Pengene vi får inn er øremerket skolegjennoppbygging/klasserom for barna i Nepal og vi følger utviklingen på «nært hold» gjennom «Gitu». Søk på Nepal og få frem flere tidligere publiseringer rundt Nepal, bl.a. disse 2:

http://www.fanakk.no/klasserom-til-skolebarn-i-nepal/

http://www.fanakk.no/stotte-til-nepal-jordskjelvofrene/

 

Takk til alle givere og velkommen til gradering for barna idag 9. des., fest for familiepartiet imorgen 10. des. og fest for instruktører 12. des. og julemiditasjon 13. des., nissegrøttrening 23. des. Det vises til tidligere publiseringer rundt disse begivenhetene.

 

Det står selvsagt fritt for den enkelte å bidra med det man har anledning til, smått eller stort av penger øremerket Nepal skolegjenoppbygging.

 

Lurer du på noe, ta gjerne kontakt med din Sensei.  Husk også å melde deg på til alle arrangementene, nettopp for å sikre god planlegging.