Personlig hygiene og sanitære forhold i klubben din

Husk at du er med og bestemmer hvordan hygiene og sanitære forhold i klubben i ditt hjerte skal være. Det er å betrakte som alle medlemmers ansvar uoppfordret å medvirke til at et godt sanitært nivå opprettholdes. Dette innebærer at hvert medlem rydder etter seg, ikke lar skittent tøy ligge igjen i dojo, garderober eller oppholdsrom.Dette gjelder også drikkeflasker o.l.

 

Boss tømmes slik at man møter til hver trening og aktivitet i klubben og blir møtt av rene og innbydende lokaler uten noen form for opphopning av avfall.

 

Minner om flittig håndvask av hensyn til smitte og hygiene generelt.

 

Skulle det være nødvendig er det den til enhver tid tilstedeværende hovedinstruktør sitt ansvar å sikre at ovennevnte blir ivaretatt på god måte. Delegering til medlemmene er her en selvfølge hånd i hånd med opplæring og motivering.

 

Hjertelig takk for ditt bidrag og din gode innsats. Det gir positive resultater.