Kumitesamling fullkontakt BKK 16. – 18.10.15

18 år+. Fikk idag melding fra Elias W om at han deltar der idag sammen med Håkon og andre juniorer. Vi husker på at alle påmeldinger skal styres gjennom klubben. Er det andre juniorer/eller andre som også ønsker å kaste seg uti det så begynner det kanskje å bli litt sent nå.