Meditasjon, pust

Pusten er et sentralt verktøy i vår oppkavede hverdag og også et glimrende redskap under meditasjon, f.eks. før og etter trening. La tanker som kommer seile sin egen sjø. Fokusere på å puste, fylle alle kammere i kroppen, fylle alle celler, kjenne at kroppen utvider seg som følge av tilførsel av energi. Tenke at man suger inn lys, varme, glede, håp, positiv og verdifull energi, investering i egen energibank, rett og slett fyller opp den tomme koppen. Ved utpust tenke at man kvitter seg med alle slaggstoffer, vonde tanker, frustrasjoner, problemer.

 

Det finnes mange tilnærminger til meditasjon og jeg planlegger å legge inn diverste korte temaøkter rundt meditasjon på veien videre. Det vil bli en åpen invitasjon til alle interesserte så langt plassen rekker. Tenkt varighet max 30 min. Mer informasjon følger straks opplegget er ferdigspikret, men små smakebiter vanker innimellom. Bare å glede seg.

 

Meditasjon kan betraktes som et verktøy til egen behandling/til økt livskvalitet, til å balansere en travel og krevende hverdag både privat og i jobb, til å fylle livet med mening og tilstedeværelse med hele seg, føle mening når man opplever jaget for høyt og for materialistisk. Kommer nærmere tilbake til tematikken. Publiseringer vil bli gjort under Kurs når opplegget er på plass.