Meditasjon, pust

Pusten er et sentralt verktøy i vår oppkavede hverdag og et unikt redskap til bærekraftig helse.