Surprise høstferieøkt 5. okt. kl 19 – 20

Meld fra til Sensei om du møter, idet denne spesialøkten er avhengig av interesse og planlagt fremmøte i høstferieuken. Vel møtt. Avventer din tilbakemelding. Osu