Forbilder i Fana Karateklubb

Det følger et stort ansvar med å være medlem i Fana Karateklubb, du påtar deg automatisk rollen som forbilde i enhver sammenheng. Ensbetydende med å være medlem i klubben, er det å være en god rollemodell i hverdagen, uavhengig av hvor man måtte bevege seg. Ydmykhet og respekt er et MUST. Takk for forståelse og godt samarbeid. Osu