Støtte til Nepal jordskjelvofrene

Fana Karateklubb avholdt denne sommeren et lotteri hvor barna i klubben var svært aktive. Vi fikk inn en pen slump penger som det er besluttet skal bidra med å bygge klasserom for de jorskjelvrammede barna i Nepal. Intet beløp er for lite. Takk til Fana Karateklubb for klubbens bidrag. Innbetaling/donering skjer til:

Giitu Nepal på konto: 1503 65 54689.

Hver krone går uavkortet til gjenoppbygging av permanente skoler/provisoriske skoler m.v. sier Ingvill Ytreland.

Sist oppdatert på 3. mars 2016 av admin