Planer

Vi går med en plan om å få bygd tak over inngangspartiet. Videre planlegger vi å utnytte arealet i skråningen utenfor dojo, noe vi er gitt anledning til under forutsetning av en god plan. Vi gleder oss og ser fremover.