Mentor

Som et effektivt virkemiddel for å få nye medlemmer til å føle seg raskt hjemme i klubben, har vi iverksatt tiltak som å gi den enkelte en mentor med umiddelbar virkning. Dette har vi fått positiv tilbakemelding på. En slik mentor ordning kan bidra med å senke terskelen for å begynne i klubben har vi tro på. Velkommen til oss de som har lyst å utvide familien, for det er det vi tar høyde av oss å bli, din utvidede familie.