Ny web i Fana Karateklubb August 2015

Klubben har fått utviklet ny hjemmeside, nettopp for å gjøre arbeidet med drifting av klubben enklere i hverdagen. År med prøving og feiling ligger bak oss og har bidratt med å dra lasset i riktig retning slik at erfaringer er søkt implementert i den nye løsningen som nå er på trappene.Tusen takk til Mattis B for den jobben han har gjort ifm tilrettelegging og implementering av ny web. Tall også til øvrige bidragsytere. Lykke til i FanaKarateklubb med ny web.

Sist oppdatert på 26. januar 2020 av superuser