Dugnadsarbeid både inne og ute

Arbeid pågår. Takk til flotte ressurspersoner i klubben. Dugnadsbidraget fra hver og en, store og små verdsettes høyt. Mer detaljer og bilder følger om litt. Hurra