Fana KK med Kundalini Yoga starter 25. august kl 20-22

Tilbudet om Kundalini yoga videreføres i Fana KK sine lokaler på Kokstad.Les mer her YOGAhøst2015.

Sist oppdatert på 24. august 2015 av sensei