Støtte til Nepal

Vårt sommerlotteri gav et pent utbytte og hver krone skal gå uavkortet til jordskjelvofrene. Det er mange måter å støtte dem på, en måte er støtte til skolebygging, både provisoriske og permanente skolebygninger trengs sårt. Vi tar denne uken stilling til nettopp «hvilket» prosjekt vi ønsker å «fotfølge» videre for å se hvordan litt støtte og hjelp kan komme direkte til nytte. Mer informasjon følger.