Stor sorg i Fana Karateklub

Stor sorg i Fana Karateklubb som følge av Helge Eide Knudsen sin bortgang 8. juli 2015

 

Vi hedrer Helge Eide Knudsen sitt minne

På vegne av Fana Karate Klubb vil jeg som leder og sjefsinstruktør uttrykke stor sorg og medfølelse med familien i deres tunge tap av sin aller kjæreste Helge Eide Knudsen, klippen i tilværelsen for så mange.

Takket være denne positive drivkraften av en ressursperson, Helge, og hans familie, har det vært mulig å drifte et godt og aktivt idrettslag i Sparkjøps lokaler.

Vi har slik fått anledning til å bidra med å gi Fana beboerne god mental og fysisk helse gjennom daglig treningstilbud til alle interesserte, sentralt plassert i Sparkjøp sine lokaler på Kokstad, nær flyplassen.

Kyokushin karate har vært og er et godt verktøy for å fremme energinivået hos barn, ungdom og voksne i lokalmiljøet, både unge og gamle.

Som en konsekvens av dette har vi fått tilført livskvalitet og glede, sammen med godt vennskap inn i manges liv.

Gode holdninger har også stått og står sentralt i vår virksomhet.

Stor respekt, sorg og takknemlighet formidles på vegne av oss alle i Fana Karateklubb.

Takknemlighet.

Respekt.

Sorg.

Medfølelse i en tung tid.

Les mer om Helge her.