Graderingskandidater

Viktig informasjon til graderingskandidater: All betaling/bestilling via webshop Til de av dere som fortsatt IKKE hverken har bestilt & betalt graderingsgebyr, gjør dette via web senest i løpet av vinterferieuken. På gradering må du levere kvittering for betaling Øvrige graderingskrav…

Graderinger

Tentativt graderingsprogram. Datoer publiseres underveis og gradering vil til enhver tid være avhengig av tilstrekkelig antall kvalifiserte kandidater. Januar (gjennomført) Mars (15. mars. – planlegges) Juni Sept. Des. Fana Karateklubb

Trening i vinterferien – Hurra

og 3. mars legges ekstra treninger inn i programmet til tross for vinterferie. Påmelding SENEST KL 12 DAGEN FØR TRENING. Kl. 18:30 – 19:30.   Vel møtt.   Fana Karateklubb

Terminlisten & Graderingsdato

Sjekk Terminlisten for graderingstidspunkt. Endringer kan forekomme – så følg med. Reis spørsmål om det du lurer på på trening. Sjekk formelle krav til gradering og betaling via webshop. Graderingskandidatene forutsettes å være kjent med graderingskrav/stoff. Alt om gradering finner…